Tương lai của thực phẩm sạch

03/10/2018
Bởi Info
Tương lai của thực phẩm sạch

Tương lai của thực phẩm sạch

Đến năm 2050, thế giới sẽ cần thêm 2,5 tỷ người sống ở các thành phố. Tuy nhiên, khi nhu cầu lương thực tăng lên, số lượng đất có sẵn cho nông nghiệp ở các nước phát triển dự kiến sẽ giảm.

Tại Nhật Bản, tại nhà máy Fujitsu của Aizu-Wakamatsu vẫn sản xuất chip bán dẫn cho máy tính, một dự án khác đang được tiến hành có thể đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Công ty đã chuyển đổi một phần không sử dụng của nhà máy thành một trang trại để trồng thực phẩm - và cụ thể hơn, để trồng rau xà lách. Fujitsu đã tập trung vào việc phát triển giống kali thấp, được bán cho những người có vấn đề về thận, những người không thể xử lý khoáng chất đúng cách.


Nguồn: Al Jazeera
Biên dịch: Sachxanh.vn Team

Bình luận

Good day! sachxanh.vn

We offer

Sending your message through the feedback form which can be found on the sites in the Communication section. Contact form are filled in by our program and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method increases the odds that your message will be open.

Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

The cost of one million messages 49 USD

FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.


This message is automatically generated to use our contacts for communication.Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
Email - FeedbackForm@make-success.com
WhatsApp - +44 7598 509161
Đăng bình luận mới