Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Nếu các bạn đã mua hàng nhưng không hài lòng với sản phẩm chúng tôi cho phép đổi trả hàng hoặc gởi thông báo cho chúng tôi về chất lượng hàng hoá không hài lòng. Chúng tôi sẽ có cách giải quyết làm các bạn hài lòng và tốt đẹp cho cả hai bên.

Trước tiên bạn vui lòng đóng gói hàng hoá như nguyên trạng ban đầu và gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ Tầng 1, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM kèm theo chứng từ photo đã mua hàng hoặc nếu có hoá đơn vui lòng gởi bảo đảm cho chúng tôi để không bị mất hoá đơn chứng từ. Do việc thanh toán tiền lại cần có xác nhận của bạn nên vui lòng gởi cho chúng tôi thông tin đề nghị thanh toán lại qua tài khoản hay tiền mặc hoặc bưu điện có chữ ký xác nhận của bạn.

Sau đó lên website và điền vào form liên hệ tiêu đề trả hàng và lý do trả hàng bên trong phần nội dung và gởi cho chúng tôi hoặc gởi mail thông báo cho chúng tôi qua admin@sachxanh.vn.

Chúng tôi sẽ gởi trả lại tiền cho bạn trong vòng 5-10 ngày sau khi nhận được hàng mà bạn trả lại.

Điều kiện đổi trả hàng

Tính đủ điều kiện của các mặt hàng trả lại hoặc trao đổi

Khách hàng có quyền trả lại bất kỳ mặt hàng nào đã mua mà không xác định lý do trong vòng 14 (mười bốn) ngày theo lịch kể từ thời điểm nhận được các mặt hàng đó từ Người bán hoặc người đại diện của Người bán. Các mặt hàng có thể được trả lại nếu vẫn còn nguyên, nhãn mác, nhà máy, dấu hiệu và điều kiện sẵn sàng để bán được bảo toàn. Không cho phép trả những hàng tươi sống có thời hạn sử dụng thấp hoặc hàng đã bị khui hộp và đã sử dụng sản phẩm.

Để trả lại các mặt hàng, Khách hàng phải gửi bản sao bằng chứng mua hàng và lên phần liên hệ điền vào mẫu với nội dung yêu cầu trả lại kèm lý do.

Quy tắc về trả lại và trao đổi Vật phẩm có khuyết tật được phát hiện:

Khách hàng có quyền thông báo cho Người bán về bất kỳ khiếm khuyết được phát hiện nào và yêu cầu sửa chữa chúng trong vòng 30 (ba mươi) ngày theo lịch kể từ thời điểm nhận được Các mặt hàng từ Người bán hoặc người đại diện của Người bán. Ngoại lệ duy nhất là các lỗi do việc xử lý không đúng các mục của Khách hàng.

Khách hàng có quyền từ chối nhận Vật phẩm và yêu cầu hoàn lại tiền. Trong trường hợp này, các mặt hàng phải được trả lại cho Người bán và các đặc tính tiêu dùng, nhãn nhà máy và điều kiện sẵn sàng để bán được bảo quản.

Để trả lại các Mục, bạn phải gửi bản sao bằng chứng mua hàng và điền vào mẫu yêu cầu trả lại.