Canh Tác hữu cơ bền vững: Tương lai của nông nghiệp - Tương lai của thực phẩm

01/10/2018
Bởi Info

Nông nghiệp Mỹ

Canh Tác hữu cơ bền vững: Tương lai của nông nghiệp - Tương lai của thực phẩm

Canh tác luân canh, bền vững, không thu hoạch triệt để thay thế những thực phẩm mua tại chợ mà nơi đó họ sử dụng hình thức thu hoạch cạn kiệt, không an toàn và phá họa môi trường.

"Nếu bạn quan tâm đến môi trường, trách nhiệm chăm sóc bản thân, chịu trách nhiệm cho chính bạn, sức khỏe gia đình, xã hội hãy đi ra ngoài ngay bây giờ và hãy tìm những sáng kiến riêng của chính bạn. Thức ăn và sự hài lòng, từ những nơi như thế và điều đó sẽ khuyến khích một hiệu ứng thay đổi cuộc sống quanh bạn" Frank chia sẻ


Nguồn: Stories for a changing word
Biên dịch: Sachxanh Team

Bình luận

Chưa có bình luận

Đăng bình luận mới