Đăng ký đi thăm nông trại, nhà sản xuất

Mỗi tháng chúng tôi có tổ chức các tour đi thăm nông trại và nhà sản xuất, tuỳ theo mỗi đợt chúng tôi sẽ có chương trình giới thiệu trên web và các phương tiện truyền thông, nếu các bạn quan tâm và tham gia cùng chúng tôi vui lòng để lại thông tin bên dưới cho chúng tôi để được sắp xếp. Xin cảm ơn các bạn!

Bình luận

Chưa có bình luận

Đăng bình luận mới