Cô Tâm Xuân sản xuất Nhang Sạch Dược Thảo

Cô Tâm Xuân năm nay 75 tuổi đang phụ trách sản xuất nhang sạch dược thảo Tâm Xuân, với nguồn nguyên vật liệu và công nghệ do SachXanh.vn cung cấp và kiểm soát, cô có thêm việc làm và đặc biệt làm được việc tốt cho xã hội. Cô chia sẽ, khi vào chùa nghe mùi nhang nước hoa rất nhức đầu, vì vậy khi làm những sản phẩm dược thảo này cho người tiêu dùng cô rất hạnh phúc và hãnh diện với công việc của mình.

Với tuổi của cô có thể nghĩ ngơi và cũng có con cái lo, nhưng cô không muốn ngồi không, vẫn còn muốn làm cái gì đó cho cuộc sống cho xã hội đặc biệt làm việc thiện, công quả hoặc sản xuất những loại nhang sạch dược thảo như thế giúp người khác đỡ bớt dùng hàng độc hại.