Cam kết

Cam kết về chất lượng hàng hoá

Những hàng hoá của chúng tôi đăng bán đều do chính chúng tôi chọn lọc rất kỹ hoặc chính tự tay chúng tôi làm ra hàng mẫu sau đó áp dụng công thức cho người sản xuất. Chúng tôi kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào chặt chẻ không trộn lẫn bất cứ gì ngoài công bố, khi có thêm gì chúng tôi sẽ công bố trung thực rộng rãi. Với chúng tôi chất lượng và sự trung thực xếp hàng đầu cho đường hướng kinh doanh hay xây dựng thương hiệu sản phẩm. Chúng tôi trung thực từ trong ra ngoài và bạn có thể kiểm soát nếu bạn muốn. Với một cách nhìn phóng khoáng và minh bạch chúng tôi không vì lợi nhuận để đánh đổi vì chính chúng tôi là những người sợ hãi những hàng hoá kém chất lượng.

Cam kết về môi trường

Chúng tôi hạn chế sử dụng các loại bao bì plastic khó phân huỷ để bảo vệ môi trường và góp phần thay đổi nhận thức của mọi người về ý thức bảo vệ môi trường. Các loại giấy chúng tôi sử dụng cũng kiểm tra rất kỹ nguồn gốc từ nhà in để có thể tái chế và phân huỷ nhanh cũng nhưng không sử dụng nguồn nguyên liệu không rõ ràng. Hạn chế và cố gắng bảo vệ lan truyền trong cộng đồng ý thức Xanh Sạch Đẹp cho môi trường Việt Nam để thế hệ tương lai được có môi trường trong sạch hơn.

Cam kết về nguồn gốc hàng hoá và kiểm tra

Chúng tôi làm việc trực tiếp với các nhà vườn, người nông dân, nông trại, nhà máy trồng rau công nghệ cao, nhà sản xuất và cam kết chọn lọc kỹ những người có tâm để hỗ trợ bán hàng hoặc giúp đỡ đầu tư thẩm định hướng dẫn công nghệ và nhiều yếu tố về con người khác. Những nhà cung cấp của chúng tôi nếu không đáp ứng được và chỉ cần 1 lần gian dối chúng tôi sẽ bỏ ra khỏi hệ thống và sẽ không bao giờ hợp tác trở lại dù có thiếu hàng hoá. Đó là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi để chúng ta có thể tin tưởng trong một xã hội phức tạp hiện nay.